Hintwave.com Regelverk

§ 1
Ordbok

 1. Tjenesteleverandør – Hint Group Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000582498, NIP 5272772044, REGON 364654521; Kapital 51 000 zł – fullt betalt.
 2. Tjeneste - Nettjeneste som tilhør tjenesteleverandør, tilgjengelig under hintwave.com.
 3. Deltaker - Hver person (forbruker eller person som ikke har forbruker status) registrert i tjenesten..
 4. Bruker - Hver person (forbruker eller person som ikke har forbruker status) som kan se tjeneste innhold, også deltaker.
 5. Forbruker - hver person som har en avtal med tjenesteleverandør (avtal om tjenester via nettsiden) avtalt direkt med tjeneste eller yrkesmessig tjeneste (art. 211, sivil kodeks).
 6. Tjenester - Alle tjenestene som er gjort via internett av tjenesteleverandøren for deltakere og brukere baser på regelverk nedenfor, særlig delen om deltakelse i markedsundersøkelser og meningsmålinger, via nettsiden.
 7. Regelverk - dette regelverket.
 8. Registrering - en gangs aktivitet, det er bare å legge til ny bruker ved å bruke administrasjons panel delt av tjenesteleverandøren på websiden.
 9. Tjenesteavtalen - avtalen inngår på websiden, i samsvar med regelverket mellom bruker og tjenesteleverandøren.
 10. Newsletter - elektronisk informasjon sent til brukeres e-post.

 

§ 2
Alminnelige bestemmelser

 1. Regelverket bestemmer typer og tjenester, vilkår av tjenester via nettet, vilkår å inngå avtaler om tjenester på internett, reklamasjon og regler å bruke tjenester på.
 2. Det er nødvendig å ha verktøy med internett, e-post og webleser for å inngå avtale.
 1. Kostnader av bruk av internett beror på hvilken internett leverandør man har.
 2. Leverandør kan ta kontakt med bruker via e-post (info@hintwave.com) men også personlig og via et brev til brukerens adresse.
 3. All e-post korrespondanse sent av leverandøren er under anti-virus beskyttelse og er sent direkt til bestemt bruker.
 1. Brukeren må registrere seg i portalen for å kun bruke websiden. Det er frivillig å registere seg, men det er nødvendig for å inngå avtalen om tjenester med leverandøren. Der en engangs registrering. Brukeren logger inn i websiden ved bruk av e-post og passordet.
 2. Det er ikke lov å plassere ulovlige tekster.

 

§ 3
Brukervilkår (inngåelse av tjenesteavtalen)

 1. Tjenesteavtalen blir inngått mellom leverandøren og brukeren når brukeren skal begynne å bruke tjenestene som krever pålogging, særlig deltakelse i undersøkelser.
 2. Det er frivillig å delta i tjenestene via nettsiden.
 3. Hver person kan bli bruker som oppfyller vilkår i §2 punkt 2 i regelverket, som har fullført 15 år og bor fast i Norge. Personer som har begrenset lovlig dyktighet til å delta i tjenestene må ha samtykke fra myndighets representant.
 4. Registrering til nettstedet skjer når du Registerer deg på hovedside til nettstedet, krysse på alle kravene man samtykker og klikke på „register deg”. Tjenesteleverandøren gir også mulighet å registere via Google+ og Facebook.
 5. Når man registrerer seg og oppgir opplysninger, bekrefter man at opplysningene er riktige. .
 6. Når man registrere seg, får man e-post med aktiviserings link. Det er nødvendig å klikke på linken for å bekrefte registrerings prosessen.
 7. Brukeren får invitasjoner til undersøkelser til eposten man oppga ved registreringen. Invitasjonen inneholder linken til undersøkelsen, tid under hvilken undersøkelsen må være utfylt og belønningen. Det er leverandøren som tilpasser undersøkelser til brukere etter informasjoner brukeren oppga ved registreringen men også etter informasjonen på profilen til brukere.
 8. Brukeren får invitasjonen cirka en gang i løpet av 3 dager, det beror på tema av undersøkelser.

 

§ 4
Deltakerens rettigheter og plikter

 1. Uczestnik zobowiązuje się do aktywnego uczestniczenia w wypełnianiu ankiet, które otrzymuje na podany podczas Rejestracji adres e-mail.
 2. Deltakeren forplikter seg til å delta aktivt i undersøkelser tilsendt til eposten oppgitt under registreringen.
 3. Deltakeren har lov å nekte å delta i undersøkelsen som ble invitert til. Invitasjon nektet mer enn 3 ganger på rad utgjør en brudd på regelverket.
 4. Deltakeren får belønningen for ærlig og riktig utfylling av undersøkelsen. Beløpet oppgis hver gang ved Invitasjonen til undersøkelsen og beror på antal spørsmål. Beløpet er automatisk satt på brukerens konto etter at undersøkelsen ble utfylt på riktig sett. Brukeren kan utbetale belønningen på dens bank konto etter at brukeren har samlet minst 80 NOK. Pengene sendes med Paypal.

 

§ 5
Reklamasjon

 1. Deltakeren har rett til reklamasjon når det gjelder levering av tjenester.
 1. Reklamasjon kan være sendt skriftlig til leverandøren eller via eposten: info@hintwave.com.
 1. Det er anbefalt å kontakte leverandøren om reklamasjonen via eposten - det blir raskere.
 2. Leverandøren anbefaler å oppgi kontakt opplysninger og beskrive grunner til reklamasjonen og kravene mot leverandøren.
 3. Leverandøren skal behandle reklamasjon innom 14 dager fra mottagelse. Resultatet blir sent til deltakeren til post adressen eller til post adressen bekreftet av deltakeren ved registreringen.
 4. Leverandøren forutser at klager i samsvar med reklamasjon skal ikke løses utenfor domstolen.
 5. I samsvar med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 524/2013 av 21. mai 2013 om tvistbilæggelse og endringer i forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22 / EF (ODR-regulering) i en forbrukerstvist) er et rettskikkende verktøy for tvister om kontraktsforpliktelser som følger av nettbaserte salgskontrakter eller tjenestekontrakter inngått mellom forbrukere som bor i EU og entreprenører basert i EU, en tvisteløsning (ODR) -plattform. Den er tilgjengelig på http: // ec.europa.eu/consumers/odr/. Tvister i denne metoden er gratis og frivillige.

 

§ 6
Oppsigelse av avtale

 1. Tjenesteavtalen kan bli løst av hver side.
 2. Deltaker kan si av avtalen via e-post (info@hintwave.com) med å skrive at man vi avslutte å delta eller det er bare å avslutte å delta så blir avtale avsluttet automatisk.
 3. Deltaker har lov til å si av avtalen i løpet av 14 dager uten å oppgi grunnen til dette. Det er bare å sende en erklæring. Det er ikke lov å si opp avtalen etter at tjenesteleverandøren har begynt å selge tjenester og deltakeren begynte å bruke tjenestene.
 4. Ved å si opp avtalen, kan bruker, bruke oppsigelse skjema nedanfor, men det er ikke nødvendig.

 

Oppsigelse skjema
(dette skjemat skal fylles ut ved oppsigelse av avtalen)

– mottaker :
Hint Group Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa
e-post: info@hintwave.com

– Jeg/Vi, (*) vil dermed informere(*) at jeg/vi vil si opp tjenesteavtalen med sakene(*) , avtale om tjenester av sakene(*) tariffavtale(*) / tjeneste(*)

………………………………………………………………………………………..

– Dato avtalen ble grunnlagt

…………………………………………………………………………………………

– navn og etternavn

…………………………………………………………………………………………

– bostedsadresse

…………………………………………………………………………………………

– underskrift (om skjemaet er sent som et brev)

– datoen

 1. Oppsigelses erklæring skal være levert skriftlig til tjenesteleverandørs adresse, dvs. Hint Group Sp. z o.o. , ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, eller til e-post adressen: info@hintwave.com.
 2. Deltaker som ikke har bruker status har lov å si opp avtalen i løpet av 14 dager.
 3. Tjenesteleverandøren har lov å si opp avtalen via e-post hvis:
 4. Brukeren har brøt regelverket og har ikke reagert på varsel i løpet av tre dager,
 5. Brukeren har lagt til innhold som er uforenlig med regelverket.
 6. Tjenesteleverandøren skal informere brukeren om at avtalen ble sagt om i løpet av 24 timer.

 

§ 7
Beskyttelse av person opplysninger

Bestemmelser om personvern og nyhetsbrev ligger i folden „personvern”.

§ 8
Sluttbestemmelser

 1. I saker som er ikke regulært av Regelverket, bestemmer det norske lovet, særlig den sivile kodeksen og andre bestemmelser om tjenester på internett.
 2. Regelverket ekskluderer ikke brukere som har plikter og rettigheter som står i lovet. Hvis regelverket er ikke enig med lovene er det selvsagt lovene som står først.
 3. Regelverket er tilgjengelig for alle brukere på websiden hintwave.com (folden „regelverket”) og gjelder fra den 15. Juni 2016.
 4. Sikkerhet og tilgjengelighet av innholdet for brukeren skjer
 5. Med å sende til brukeren Regelverket via e-post med reglene i §8 bestemmelse 3 i Regelverket
 6. sender en e-post til brukeren